6 C
Bursa
7 Mart 2021
Ana Sayfa Endüstri 4.0

Endüstri 4.0

MES Sistemlerinde ERP Entegrasyonu ERP, Türkçe anlamıyla Kurumsal Kaynak Planlaması günümüzde işletmelerin büyük bir çoğunluğunda vazgeçilmez hale geldi. ERP sayesinde üretim planlama, tedarik zinciri, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, mali yönetim gibi bir çok bölüm birbiriyle entegre sistemler olarak kullanılabiliyor. Bu üst sistemler kurum çalışanlarının artık bilgisayarlarından rahatça kullandığı ve aşina...
RPA Nedir? Robotic Process Automation (RPA) Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Yapay zeka ve robotik ile otomasyon çağı Dijitalleşmedeki son ilerlemelerin, çalışanların yürüttüğü işlerin yanı sıra, ürünler ve bunların ilgili teknolojileri üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Yakın gelecekte rutin olarak yapılmakta olan işlerin önemli miktarının otomatik veya robotik olarak yapılacağı öngörülmektedir. RPA,...
Küresel Rekabet Endeksi 4.0 Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF), küresel rekabet endeksi çalışması yaptı. Bu çerçeve içinde WEF 40 yıldır uzun vadeli küresel rekabetin ölçütlerini belirleyen kurum olarak yeni “KÜRESEL REKABET ENDEKSİ 4.0”açıklarken ekonomi yönetimleri için bir pusula olmayı amaçlıyor. Çalışmanın dayanağı olan 12 ayak (kurumlar, altyapı, ICT’ye uyum, makroekonomik...
Bilim kurgu dediğimiz birçok hayal ürünü şu an alıştığımız ve sıradanlaşan şeyler haline geldi.  Uzay Yolu’ndaki cep telefonları,  Asimov’un pozitronik beyni,  Fahrenheit 451’in  denizkabuğu radyoları bunlar artık her gün adeta birer uzvumuz olan şeyler. Artık teknolojiyi bir ütopya, distopya ya da bir fantezi olarak görmekten çok bir araç haline getirdik. ...
Üretim Yönetim Sistemleri ile Endüstri 4.0 sanayi döneminde iki ayrılmaz parça haline geldi. Gelişen teknoloji  ile birlikte fabrikalar daha akıllı üretimin her anı takip edilebilecek seviye geldi. İster orta ölçekli fabrikalar ister devasa üretim sahaları olsun hepsinin yapısında muhakkak üretim sistemleri vardır. Fakat önemli olan bir üretim sistemin ne kadar...
OTOMATİK MONTAJ HATLARINDA HAT DENGELEME VE MES SİSTEMLERİ Müşteri ihtiyaçlarının zamanında giderilmesi ve beklentilerin tam anlamıyla karşılanması işletmelerin üretim süreçlerini sürekli olarak geliştirme ihtiyacı duymalarını sağlamıştır. Günümüz rekabet koşulları göz önüne alındığında işletmeler için kalite faktörünün yanında üretim süreçlerindeki esneklik, üretim hızı gibi ürünün üretim aşamaları da önem kazanmıştır. Çünkü...
E-Dönüşüm ; E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İrsaliye Ve E-Mutabakat İle Zaman Tasarrufu Ve Tasarruf Zamanı. E-Dönüşüm Nedir? Basit bir anlatım ile E-Dönüşüm ; Firmanın mali işlemlerinin dijital ortamda gönderimi ve saklanmasıdır. Evrak teslimi ve tebliğinde hız sağlar, evrak basımını ortadan kaldırarak, israfı önler. • E-Fatura : Mali ve hukuki olarak, fatura işlemlerinin herhangi...
Bilgisayar ağları tarafından her gün işlenen bilgi miktarı terabaytlar ve petabaytlar olarak ölçülmektedir. Mevcut hızımızda her gün 2.5 kentilyon bayt veri oluşturduğumuz düşünülmektedir ve bu sayı günden güne artmaktadır. Bu hız nesnelerin interneti (IoT)’nin büyümesiyle hızlanmaktadır. Dünya üzerinde nesnelerin interneti (IoT) ile bağlı cihazların istatistiksel verileri incelendiğinde eksponansiyel bir...
İzlenebilirlik bir hammaddenin üreticiden, çeşitli imalat basamaklarından geçerek, tüketiciye ulaşması sürecinin kontrol altında tutulmasıdır. İzlenebilirlik sistemi, etkin ve sürdürülebilir bir üretim için gereklidir. Verimlilik, doğruluk, görünürlük ve güvenlik sağlamakla beraber zincirin herhangi bir aşamasında üretici, tedarikçi, dağıtıcı ve perakendeciler tarafından paylaşılabilen gerçek zamanlı bilgi sağlamaktadır. Ürünün sevkiyat tarihine, depo çıkışına, son...