20 C
Bursa
15 Nisan 2021

Mes

Dijital Dönüşüm ile Dijital Pazarlama “Siber Dünya’nın Petrolü Olan Veriler ile Dijital Pazarlama’nın Önemi”   Gelişmekte olan teknoloji dünyasında göz önünde bulundurulması gereken farklı konular vardır. Teknolojinin devinim hızının yükselmesi ve her yeniliğin bir değişimi beraberinde getirmesi neticesinde, sosyal yaşamın içinde ve kurumsal hayatın işleyişinde büyük farklılıklar meydana gelmiştir. İnsanların davranış şekilleri...
MES Sistemlerinde Bakım Yönetimi Uygulamaları -Fabrikanı Keşfet Söyleşileri 14.Oturum- https://www.youtube.com/watch?v=1P9nq4WLWEs TPM nedir? TPM’in önemi hakkında neler söyleyebiliriz? TPM’in açılımını Total Productivity Maintenance – Toplam Verimli Bakım olarak tanımlayabiliriz. TPM, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren...
MES Sistemlerinde Kalite Yönetimi Uygulamaları -Fabrikanı Keşfet Söyleşileri 13.Oturum- https://www.youtube.com/watch?v=wMk8XeepltQ Kalite yönetim sistemi kullanılmasının işletmelere faydaları nelerdir? Bugün MES sistemleri altında Kalite yönetim süreçlerinden bahsedeceğimiz için sadece üretim sektöründe Kalite yönetiminin önemine değinmek daha doğru olur. Öncelikle Kalite nedir? Bunun cevabına bakmak gerekli, aslında net bir kalite tanımı olmamakla birlikte genel kabul görmüş tanımı...
MES Sistemlerinde LOT Takibi, İzlenebilirlik ve Barkod Uygulamaları -Fabrikanı Keşfet Söyleşileri 12.Oturum- https://www.youtube.com/watch?v=Ba5IffmnJdI Barkod uygulamaları fabrikaların hangi alanlarında kullanıyor ve neden ihtiyaç duyuluyor? Barkodların ürünlerle ilgili eksiksiz bilgi taşıma kabiliyetleri, işletmelerde bulunma gerekliliğini arttırmıştır. Üretimin her aşamasında ihtiyaç duyulan bileşenlerin, yani envanterin, mamülün belirlenmesinden başlayarak, üretim sürecine her aşamada yardımcı olurlar. İşletmeye gelen hammadde üzerinde...
MES Sistemleri’nde İş Emri Yönetimi -Fabrikanı Keşfet Söyleşileri 11.Oturum- https://www.youtube.com/watch?v=4VTUrZFaIdw İş emri nedir? İş emri yönetim süreçlerinde hangi departmanlar aktif rol oynar? İş emrini, üretim yapan işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılan bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Biraz daha detaylı bahsetmek gerekirse, üretimde çalışan personellere verilen görevleri alt operasyonların rota ve ürün reçetelerini de içerir. Örneğin, fabrika...
MES Sistemlerinde Kalıp Ömürlerinin Takibi -Fabrikanı Keşfet Söyleşileri 10.Oturum-   Kalıp kullanımı hangi sektörlerde ön plana çıkmaktadır? Sanayileşmenin temelinde, ürünlerin belirli toleranslar dâhilinde standartlara uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin sorunsuz şekilde bir birinin yerine kullanılabilmesi yatmaktadır. Bu ürünlerin, hızlı ve ekonomik yöntemle üretilmesi için bilimsel araştırmalar yapılmakta ve elde edilen sonuçlar yeni üretim...
MES Sistemlerinde Makine Ekipman Planlama -Fabrikanı Keşfet Söyleşileri 9.Oturum- https://www.youtube.com/watch?v=4cArSCX2iv0 Makine ve ekipman planlamasında kısaca bahseder misiniz? Planlamanın yapılması için ERP’den gelen ana veriler; Üretim ortamının ve kaynaklarının tanımı (“ne ile” üretilecek), Makine, ekipman tanımları, Personel tanımları, Polivalans tanımları, Malzemeler ve ön ürünler, Ürün tanımı ve üretim kontrolü ile ilgili veriler, Sistem ve...
MES Sistemlerinde Çevirim Zamanlarının Değerlendirilmesi -Fabrikanı Keşfet Söyleşileri 8.Oturum- https://www.youtube.com/watch?v=p1BgopvV4MU Çevrim süresi ve detayları nelerdir? Öneminden bahseder misiniz? Çevrim süresi üretim sahasından elde edilebilecek en önemli verilerden bir tanesidir. Maalesef çok basit bile görülse sıklıkla hata yapılmaktadır. Bu hatalar metodolojide de olabiliyor dolayısıyla çevrim süresinin kendi değerlerinde de olabiliyor. En yalın haliyle bir prosesin...
MES Sistemlerinde Raporlama ve Analiz Teknikleri -Fabrikanı Keşfet Söyleşileri 7.Oturum- https://www.youtube.com/watch?v=EkfsdIhqx24 MES sistemlerinde ne gibi verileri kayıt altına alıyorsunuz? Üretim sahasındaki anlam ifade eden her bir veri kayıt altına alınabilmektedir. Gereksinimler kavramsal kapsamında belirlenerek ilerlenmektedir. Klasik olarak MES Sistemleri’nde verimliliğinizin alt parametreleri olan performans, kalite, kullanılabilirlik değerleriniz. Önemli KPI’lar olan MTTR-MTBF değerleriniz için planlı...
MES Sistemlerinde Anlık Bildirim Yönetimi ve Önemi -Fabrikanı Keşfet Söyleşileri 6.Oturum- https://www.youtube.com/watch?v=sqHdd-BrqNU Anlık bildirime neden ihtiyaç duyuluyor? Anlık bildirim; akıllı telefonunuzda, tabletinizde ya da bilgisayarınıza anlık olarak gelen bildirimlerdir. Günümüzde bilgiye hızlı ulaşmak ise neredeyse bilgi kadar önemli bir hal almış durumda. Evde, işte, sokakta aklınıza gelebilecek her yerde bilgiye erişim yeni bir dönemi...