27 C
Bursa
4 Ağustos 2020

Mes

Fabrikamda üretim takibimi neden otomasyon ile yapmalıyım? Üretim Takip sistemleri ne işe yarar? Üretim tesislerinde her an, her adım, her operasyon kayıt altına alınmaktadır. Otomasyon bulunmayan tesislerde bu kayıtlar kişiler tarafından kâğıtlara dökülmektedir. Günün sonunda yöneticilere kalan sayfalarca kâğıt ve doğruluğundan %100 emin olamadıkları verilerdir. İşte otomasyon sistemleri kullanımı bu...
Üretimi yürütme sistemi MES (Manufacturing Execution System),Kısacası fabrikalarınızdaki üretiminin A’dan Z’ye kadar olan süreçlerinin anlık online takip etme sitemidir. Bu sistemde İnsan faktörü dışında makine ve kullanılan araç gereçler daha çok önem arz etmektedir. Endüstri 4.0’a hızla fabrikalara adaptasyonu sürecinde en büyük rol Mes çözümlerinin altında yatmaktadır. Çalışmalar sırasında sadece...
Üretim organizasyonlarının öncelikli amacı üretirken en ekonomik yolu bulmaktır. Kendilerinden daha hızlı değişen rekabetin etkisi karşısında varlıklarını sürdürebilmelilerdir. Organizasyonlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, Zaman, maliyet ve kalite hedefleri gerçekleştirmelerinin tek yolu kendi sistemlerini sürekli geliştirmeleridir. Sürekli gelişmenin anahtarı yalın üretim tekniklerin neredeyse tamamının ilk adımı sistem analizidir. Bu ilk...
Geçtiğimiz yüzyılın başında, işletmelerin satışlarını artırması çok da zor değildi. Fabrikaların az olması ve buna bağlı olarak rekabetin de düşük olması nedeniyle üretilen ürünler, fiyatları yüksek olsa bile alıcı buluyordu. Dolayısıyla böyle bir ortamda firmalar AR-GE, Inovasyon, Bilgi Sistemleri gibi kavramlara uzaktı. Aynı yüzyılın ikinci yarısından itibaren, aynı işi yapan...
Eveeeett ! 9 maddelik listemizin sonuna geldik. Dizinin ilk yazısında, işletmede büyük yatırımlara gerek kalmadan kendi iç kaynaklarınızla verimliliği en az %30 artırabileceğinizi söylemiştim. SMED, Otonom Bakım, 5S, Kaizen, OEE, JIT, Süreç Yönetimi, Örnekleme uygulamalarının şirketinize nasıl para kazandırabileceğini dilim döndüğümce anlatmaya çalıştım. Bugün, artık gelişimin en hızlı yaşanacağı...

OEE

Açılımı “Overall Equipment Effectiveness” olan OEE terimi, Türkçeye “Toplam Ekipman Etkinliği” olarak çevrilmiştir. Üretim Veri Toplama Sistemini kullanan firmalar için OEE değeri en belirleyici göstergedir. Bir makinenin ve/veya toplam üretim sahasının ortalama OEE değeri, bir çırpıda üretimin “nasıl gittiği” hakkında fikir verir. OEE değeri 3 katsayının çarpımından oluşmaktadır. Bunlar:...
her geçen gün endüstriyel ürünlerin nitelikleri, ürünün müşterilerinin alım güçlerinin artması süreçlerinin çeşitlenmesi neticesinde ondan isterleri artmakta ve/veya değişmektedir¹. Bu değişimleri doğru anlayıp uygulayabilmek kadar mümkün olan en erken sürede aksiyon alabilmek de önemlidir. Hızın, ürün geliştirme ve çeşitlendirmenin bu denli önem arz ettiği süreçte firmaların üretim sahalarındaki tüm verilerinin...
Tam rekabetçi firmalar, fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu miktarda üreterek kârların maksimize edildiği kuralı takip ettiğinde, bir mal üretmekten elde edilen sosyal faydaların üretimin sosyal maliyetleri ile uyumlu olmasını temin ederler. Mükemmel rekabetçi pazarlarda uzun vadeli denge, iki önemli koşulu karşılamaktadır tahsis verimliliği ve verimli verimlilik. Bu iki koşulun önemli etkileri...
dijitalleşmenin sanayi ve endüstriyi aşarak hayatımızın her noktasında yerini sağlamlaştırdığı günümüzde, sizlerin bu gelişim ve dönüşüm hamlelerinizde yanınızda ne yaptığını bilen, sizler üzerinde tecrübe edecek değil geçmişte kazandığı tecrübeleri sizlerle paylaşacak partnerlere ihtiyacınız vardır. trexDCAS ailesi olarak MES sistemlerinde partnerliği oldukça önemsemekteyiz. Sizlerin bu sürecin sonunda ne istediğinizi anlayarak geçmişten...
elektrik şebekesinde çalışan cihazların gerek çalışmaları, gerek arıza yapmalarından dolayı bağlı oldukları elektrik hatlarında ki elektrik şebekesinin bozulmasına harmonik adı verilmektedir. Harmonik bozulmaya neden olan kaynaklar neler ? İç harmonikler ve dış harmonikler olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış Harmonikler : Kullanmış olduğumuz elektrik şebekesi üzerinden bizim sistemimize etki eden harmonikler. Örnek : Diğer fabrikalarda...